was successfully added to your cart.

Arthur Wyns

Arthur Wyns

Program Manager

Zagadnienia: Zanieczyszczenie Powietrza i Węgiel

Zmiana klimatu to skomplikowany temat, a pisanie o nim jest jeszcze trudniejsze.

W szczególności w Polsce panuje wiele niewłaściwych przekonań oraz nieporozumień związanych ze zmianami klimatu, a media często rozpowszechniają nieprawdziwe informacje.

Aby pomóc Ci zostać dziennikarzem zajmującym się kwestiami klimatycznymi, w tej drugiej części naszej objaśnionej serii podajemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zanieczyszczenia powietrza i węgla.

Jak wygląda zanieczyszczenie powietrza w Polsce, w porównaniu do innych krajów?

Wszystkie kraje zmagają się z ochroną środowiska. Polska od czasu przemiany gospodarki z centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej w znaczny sposób zredukowała emisje zanieczyszczeń.

Nie znaczy to jednak, że wysiłki w tym zakresie ustały. Jakość powietrza w Polsce wymaga znacznej poprawy i w porównaniu do innych krajów UE jesteśmy jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów.

Statystyki dotyczące zanieczyszczeń powietrza zebrała Światowa Organizacja Zdrowia i są dostępne pod tym linkiem. Więcej informacji o stanie zanieczyszczenia powietrza w Polsce znajdziemy na stronie HEAL Polska, oraz na stronie KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami).

Jak w porównaniu do innych krajów wygląda wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce?

W roku 2014 w Polsce wykorzystywano 11,4% energii z OZE w konsumpcji końcowej. Np. w Niemczech w tym samym roku było to 13,8%, a w Belgii 8%. Rekordowy udział OZE, pośród krajów UE, miała Szwecja: 52,6%.

Należy pamiętać, że statystyki dotyczące celów OZE w UE dotyczą zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej oraz transportu. Dane są dostępne w linku.

Na ile lat wystarczą obecne zasoby węgla Polsce?

Pomimo tego, że zasobów węgla fizycznie w Polsce mamy dużo, to jego wydobycie staje się coraz droższe (w przypadku węgla kamiennego), a otwieranie nowych kopalni odkrywkowych (węgiel brunatny) niosłoby za sobą olbrzymie koszty społeczno-środowiskowe.

Trzeba rozróżnić zasoby geologiczne bilansowe (bardzo duża ilość węgla w ziemi) od zasobów przemysłowych (opłacalnych do wydobycia i geologicznie dostępnych). Według danych przedstawionych przez dr Wilczyńskiego, byłego głównego geologa kraju, można spodziewać się, że z roku na rok możliwości eksploatacji węgla będą coraz mniejsze, a w roku 2050 spadną prawie do zera.

Co się stanie z górnikami, którzy stracą pracę w wyniku ograniczenia wydobycia węgla?

Główną przyczyną redukcji etatów w przemyśle wydobywczym jest zły stan ekonomiczny sektora, o czym przypomina raport WisEuropa: “Polski węgiel: quo vadis?”. Dla górników odchodzących z pracy istnieją tzw. odprawy górnicze, czyli wielokrotność miesięcznych pensji.

Dodatkowo, z pracy będą odchodzić osoby osiągające wiek emerytalny. Transformacja niskoemisyjna będzie z jednej strony obniżała zapotrzebowanie na węgiel, ale z drugiej, będzie tworzyła wiele miejsc pracy w sektorze nowych technologii.

Oczywiście zmiana branży nie jest łatwa, dlatego potrzebne będą programy szkoleniowe, które powinny być organizowane przez administrację rządową.

Jakie są główne źródła zanieczyszczeń w Polsce?

Głównym źródłem zanieczyszczeń w Polsce jest eksploatacja paliw kopalnych: spalanie indywidualne (transport, ogrzewanie domów) oraz przez sektor energetyczny i przemysł. Informacje dotyczące emisji zanieczyszczeń znajdują się na portalu KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami).

 

 

Niniejsza publikacja została przygotowana z pomocą Energia Od Nowa, projekt opracowany przez WWF Polska i NFOSiGW

Arthur Wyns

About Arthur Wyns

Arthur Wyns is a tropical biologist and science journalist who writes about climate change, environment and migration. He manages Programs and Partnerships for Climate Tracker since 2017.