Co się dzieje z klimatem?

W ostatnich latach temperatura na Ziemi wzrosła o 1°C.

Nie jest to niska wartość, gdyż punkt krytyczny, po którego przekroczeniu może dojść do zachwiania globalnej równowagi, wynosi zaledwie 2°C. Jesteśmy więc świadkami dynamicznej zmiany klimatu, której trzeba przeciwdziałać.

Dlaczego zmienia się nasz klimat?

Jesteśmy świadkami dynamicznej zmiany klimatu. Efekty tego procesu widoczne są już dziś. Nadmierna emisja gazów cieplarnianych, powodująca wzrost średniej globalnej temperatury, zagraża ekosystemom i ludziom.

Coraz częstsze powodzie i susze, podnoszenie się poziomu wody w oceanach oraz rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych to tylko niektóre ze skutków zmiany klimatu, które zagrażają życiu milionów ludzi.

W normalnych warunkach, gdy temperatura zmieniała się powoli na przestrzeni dziesiątek i setek tysięcy lat, natura miała czas na dostosowywanie się i ewolucję. Dzisiejsza dynamiczna zmiana takiej szansy nie daje. Podczas gdy przed epoką przemysłową (przed 1850 r.) koncentracja CO2 w atmosferze wynosiła ok. 280 ppm (cząsteczek na milion, ang. parts per million), obecnie poziom ten wzrósł do ok. 400 ppm. Średnia temperatura w tym czasie podniosła się o ok. 1°C.

Bezpośrednią przyczyną tego niebezpiecznego przyspieszenia jest spalanie przez człowieka paliw kopalnych (węgla, ropy, gazu) i związane z tym uwalnianie się do atmosfery dodatkowych ilości gazów cieplarnianych, które powodują podwyższanie się temperatury. Jeśli nie powstrzymamy globalnego ocieplenia, możemy być świadkami takich zmian na świecie, po których zarówno ludziom, jak też roślinom i zwierzętom, będzie żyło się bardzo trudno.

Zagrożenia klimatu

W dalszym ciągu zbyt wielu Polaków – w tym polityków – bagatelizuje problem globalnego ocieplenia.

Dlatego wzywamy do konsekwentnego zastępowanie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności energetycznej.
W celu uniknięcia katastrofalnych dla ludzi skutków zmiany klimatu, konieczne jest powstrzymanie ocieplania się temperatury powyżej 2°C, w porównaniu z okresem przed wybuchem rewolucji przemysłowej. Wartość ta stanowi próg krytyczny, po którego przekroczeniu może dojść do zachwiania równowagi całego ekosystemu ziemskiego (np. wzrostu poziomu mórz i oceanów, upałów, suszy, powodzi, tornad i silnych burz).

W związku z tym pojawia się paląca konieczność wyeliminowania antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych do ok. połowy obecnego stulecia (m.in. poprzez zbilansowanie produkcji z ich pochłanianiem, np. przez lasy i technologie składowania emisji), czyli doprowadzenie do neutralności klimatycznej.

Dowiedz się więcej o klimacie:

Istnieje wiele zasobów informujących o zmianach klimatycznych, również po polsku. Oto jedne z najbardziej przydatnych materiałów dotyczących zmian klimatycznych w Polsce:

  • Portal Nauka o Klimacie, mity na temat zmiany klimatu obalane przez naukowców

http://naukaoklimacie.pl/

  • Popularny portal dotyczący zmiany klimatu i polityki klimatycznej

http://www.chronmyklimat.pl

  • Portal informacyjny Ziemia na rozdrożu, z kalkulatorem CO2, kalkulatorem ogrzewania domu itd.

http://ziemianarozdrozu.pl/  

  • Strona z materiałami edukacyjnymi na temat ochrony klimatu

http://www.klimat.edu.pl/

  • V Raport IPCC, Podsumowanie dla decydentów po polsku

http://ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/polish/ar5-wg1-spm.pdf

 

Inne artykuły:

Arthur Wyns

Arthur Wyns

Europe Campaigner

Aby pomóc Ci zostać dziennikarzem zajmującym się kwestiami klimatycznymi, w tej pierwszej części naszej objaśnionej serii podajemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zmian klimatu i polityki.

Aby pomóc Ci zostać dziennikarzem zajmującym się kwestiami klimatycznymi, w tej drugiej części naszej objaśnionej serii podajemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zanieczyszczenia powietrza i węgla.

Aby pomóc Ci zostać dziennikarzem zajmującym się kwestiami klimatycznymi, w tej trzeciej części naszej objaśnionej serii podajemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące energii odnawialnej.

Aby pomóc Ci zostać dziennikarzem zajmującym się kwestiami klimatycznymi, w tej czwartej części naszej objaśnionej serii podajemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zmiany klimatu i stylu życia.

Arthur Wyns

About Arthur Wyns